Neuromarketingový výskum

Neuromarketingový výskum

Neuromarketing otvára nové možnosti marketingového výskumu. Medzi najväčšie výhody patrí možnosť získania presných informácií o podnetoch, emóciách či podvedomom prežívaní, na základe ktorých je možná jednoduchá interpretácia na prvý pohľad skrytých informácií.

Vďaka neuromarketingovému výskumu porozumieme zákazníkom lepšie, čo môže znamenať efektívnejšia riešenia.

Neuromarketingové laboratórium na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave umožňuje zaznamenávať pohyb očí, ale aj pracovať s ďalšími zmyslami ako sú hmat, sluch, čuch alebo dokonca chuť. V podstate dokážeme skúmať odozvu jednotlivca na akékoľvek video, obrázok, alebo hudbu a pritom skúmať čo prežíva a kam sa pozerá. Takto dokážeme vyhodnotiť rozdiely, nájsť lepšie varianty, ale aj identifikovať body v čase a priestore, ktoré sú rušivé alebo pozitívne a na základe ktorých sa môžu vytvoriť lepšie varianty.

Dokážeme tak napríklad odhaliť kritické miesta nielen vašich komunikačných materiálov, ale aj webových stránok či aplikácií. Neuromarketing nachádza využitie aj pri výskume v prostredí sociálnych sietí.

Základom kvalitného testovania je presná špecifikácia problému a racionálny skúmaný podnet. Podnet sa môže skúmať priamo (sledovanie prezentácie loga, audiovizuálneho podnetu, testovanie www stránok či externých aplikácií), alebo nepriamo (viacnásobná ukážka podnetu v kombinácii s inými stimulmi).

Výskum sa realizuje na základe zmluvy o spolupráci. Stanovenie ceny výskumu vychádza z viacerých aspektov, pričom rozhodujúce sú predovšetkým oblasti skúmania, ako aj jeho rozsah a hĺbka. Ponúkame vám niekoľko základných modulov, ktoré je možné dopĺňať ďalšími službami a vytvoriť tak ponuku presne podľa vašich potrieb.