Výskumný tím

Vladimíra Jurišová

Vedúca Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave

Doktorka Jurišová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborná asistentka od roku 2011. Na FMK absolvovala bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium. Súčasne absolvovala aj bakalárske štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na oblasť firemnej identity, vizuálnu identitu a komunikáciu značiek, branding, design thinking a inovatívne formy vzdelávania a taktiež na oblasť event marketingu. V tejto sfére publikuje doma aj v zahraničí. Je spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov.

Na FMK v súčasnosti vedie Katedru marketingovej komunikácie, je členkou a zároveň tajomníčkou Akademického senátu FMK. Spolu s ďalšími kolegami organizuje obľúbený študentský event Týždeň vedy a techniky, ktorého cieľom je prinášať na akademickú pôdu zaujímavých rečníkov z praxe z oblasti marketingu, médií či digitálnych hier. Taktiež je súčasťou organizačného tímu jesennej konferencie Marketing Identity. Okrem toho obsahovo napĺňa spoluprácu s Grow with Google Slovensko, vďaka čomu majú študenti možnosť vypočuť si trendy v online marketingu priamo od Google trénerov na pravidelných eventoch. Na Katedre marketingovej komunikácie sa snaží o neustále zlepšovanie kvality študijného programu marketingová komunikácia, kvality vzdelávacieho procesu a taktiež o kontinuálny rozvoj spolupráce s organizáciami, agentúrami a zadávateľmi z marketingovej a reklamnej branže. Spolu s kolegami z katedry implementovala do výučby viacerých predmetov project based learning a design thinking a iniciovala vznik a realizáciu Design Thinking Labov, inovatívnych priestorov na projektovú výučbu.

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa v spolupráci s foxinthebox.studio venuje projektom, ktoré sa dotýkajú tvorby vizuálnych identít, brandingu, nastaveniu komunikačnej stratégie značiek. Jej srdcovou záležitosťou je konferencia o dizajne a vizuálnej komunikácii Design it! Conference, ktorú spoluorganizuje so svojimi študentmi. Konferencia sa koná na jeseň v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave a vystupujú na nej zvučné mená zo slovenskej dizajnérskej scény.