Neuro marketingové laboratórium
NEUROLAB

Neuromarketingové laboratórium na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave umožňuje zaznamenávať pohyb očí, ale aj pracovať s ďalšími zmyslami ako sú hmat, sluch, čuch alebo dokonca chuť.

Dokážeme skúmať odozvu jednotlivca na akékoľvek video, obrázok, alebo hudbu a pritom skúmať čo prežíva a kam sa pozerá. Takto dokážeme vyhodnotiť rozdiely, nájsť lepšie varianty, ale aj identifikovať body v čase a priestore, ktoré sú rušivé alebo pozitívne a na základe ktorých sa môžu vytvoriť lepšie varianty.

Dokážeme tak napríklad odhaliť kritické miesta nielen vašich komunikačných materiálov, ale aj webových stránok či aplikácií. Neuromarketing nachádza využitie aj pri výskume v prostredí sociálnych sietí.

Základom kvalitného testovania je presná špecifikácia problému a racionálny skúmaný podnet. Podnet sa môže skúmať priamo (sledovanie prezentácie loga, audiovizuálneho podnetu, testovanie www stránok či externých aplikácií), alebo nepriamo (viacnásobná ukážka podnetu v kombinácii s inými stimulmi).

Výskum sa realizuje na základe zmluvy o spolupráci. Stanovenie ceny výskumu vychádza z viacerých aspektov, pričom rozhodujúce sú predovšetkým oblasti skúmania, ako aj jeho rozsah a hĺbka.

Ponúkame niekoľko základných modulov, ktoré je možné dopĺňať ďalšími službami a vytvoriť tak ponuku presne podľa vašich potrieb.

V Neurolabe sa venujeme výskumu v rámci vedeckej oblasti, ale aj výskumu vo verejnom a súkromnom sektore.

Každú spoluprácu s verejným alebo súkromným sektorom začíname rozhovorom, počas ktorého sa snažíme lepšie spoznať potreby klientov. Vďaka tomu môžeme spoločne definovať ďalšie kroky, ktoré pomôžu dosiahnuť zamýšľaný cieľ.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že dokážeme zistiť, či si niečo spotrebiteľ všíma, čo si všíma, ako sa pri tom cíti a ako je táto emócia silná.

Na základe týchto schopností realizujeme napríklad AB testovanie video reklám, poradenstvo pri vývoji digitálnych produktov, zdokonaľovanie printových materiálov, testovanie používateľskej skúsenosti (UX) a dizajnu používateľského rozhrania (UI) webových stránok.

Našim najväčším prínosom sú presné dáta. Bežne skúmame odozvu jednotlivca na akékoľvek video, obrázok, videohru, alebo hudbu a pritom skúmame, čo prežíva a kam sa pozerá. Vďaka tomu vieme vyhodnotiť rozdiely, nájsť lepšie varianty, ale aj identifikovať body v čase a priestore, ktoré sú rušivé alebo pozitívne a na základe ktorých sa môžu vytvoriť lepšie varianty. Dokážeme odhaliť kritické miesta nielen komunikačných materiálov, ale aj webových stránok či aplikácií.

Neuromarketing nachádza využitie aj pri výskume v prostredí sociálnych sietí. Okrem toho poskytujeme aj školenia a kurzy o tom, ako tvoriť efektívne značky, ktoré dokážu zaujať aj byť zapamätané.

Pociťujete hlad, keď pozeráte reklamu na McDonald’s, alebo smäd, keď pozeráte reklamu na Coca Colu? Ste smutní alebo šťastní, keď vidíte vo filme roztomilé zvieratko?

Naša tvár nám všetko prezradí. Ľudské telo má asi 3 milióny potných žliaz a galvanická odozva pokožky je dokonalým doplnkom neuromarketingového výskumu.

Používame meranie prostredníctvom galvanickej odozvy pokožky a srdcovej frekvencie, aby sme čo najpresnejšie identifikovali emocionálne príťažlivosti.

Prečo je to dôležité? Keď sme vzrušení, naše telo reaguje a potí sa na nevedomej úrovni. Aj keď určité vzrušenie dokážeme verbálne skryť, pomocou mikrosenzorov a rôznych biometrických metód dokážeme identifikovať vzrušenie vašich zákazníkov na nevedomej úrovni.

Vždy kombinujeme biometrické metódy s inými metódami, aby sme dosiahli optimálne výsledky. Prečo ich používame najčastejšie? Napríklad, ak má človek výraz tváre, ktorý sa nedá „čítať“, odpovede, ktoré hľadáme, môžeme ľahko získať pomocou fyzickej reakcie.

realizované výskumy a analýzy

nechajte sa inšpirovať
možnosťami spolupráce a realizovanými prácami

Pozrite si ponuku výskumu a možnosti spolupráce. V NEUROLABE sa venujeme výskumu rámci vedeckej oblasti, ale aj výskumu vo verejnom a súkromnom sektore.
Pozrite si vybrané prípadové štúdie a projekty realizované v Neuromarketingovom laboratórium FMK UCM a inšpirujte sa. Neváhajte pritom využiť naše služby.
V NEUROLABE pracuje tím expertov z oblasti marketingu, marketingovej komunikácie a spotrebiteľského správania. Spolupracujeme taktiež s dátovými expertami a ďalšími odborníkmi.

s kým sme spolupracovali