Výskum reklamnej gramotnosti u mladých ľudí

Čo sme skúmali?

Schopnosť mladých ľudí rozoznať propagáciu v online prostredí.

Aká bola vzorka?

Študenti strednej školy (gymnázia) vo Zvolene vo veku 13 až 17 rokov.

Čo sme zistili?

Aj keď v mnohých prípadoch respondenti vedome uvádzali, že v skúmaných ukážkach zo sociálnych sietí nevnímali propagáciu, v skutočnosti sa na ňu priamo pozerali, napríklad na sponzorované nápisy. V časti videa, kde sa známy influencer skryto propagoval, reagovali zmenou správania. Klesla im zaujatosť, ktorá je spojená s pamäťou, ako aj ich pozitívne naladenie. Zaujímavé je, že to u nich vyvolalo len pasivitu, ale nie nechuť, či prekvapenie. V skutočnosti však toto video označovali vedome ako veľmi zábavné a väčšinou si tam žiadnu reklamu nevšimli.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*