Vnímanie komunikácie Polície SR na sociálnej sieti Facebook

Čo sme skúmali?

Ako je vnímaná vizuálna stránka postov PZ SR na sociálnej sieti Facebook a či existujú rozdiely vo vnímaní medzi jednotlivými skupinami príspevkov.

Aká bola vzorka?

14 respondentiek vo veku od 22 do 24rokov. Účastníci boli vyberaní na základe toho, či sledujú sociálne siete PZ SR.

Čo sme skúmali?

24 príspevkov na sociálnej sieti Facebook rozdelených do 6 kategórií:

  • Informačné/bulvárne príspevky – (Sk. 1),
  • Príspevky typu hrdina/naši kolegovia – (Sk. 2),
  • Retrospektívne príspevky – (Sk. 3)
  • Edukačné príspevky/grafické príspevky – (Sk. 4)
  • Edukačné príspevky/reálny ľudia (hrdina) – (Sk. 5)
  • Vtipné a memetické príspevky (Sk. 6)

Aké metódy sme využili?

Analýza emočného nabudenia (EDA)

Analýza emočnej valencie

Analýza dráhy zraku

Čo sme zistili?

Na základe vyššie uvedených analýz a hĺbkových rozhovorov sme zistili, ako konkrétne percipujú študenti jednotlivé typy príspevkov na Facebooku a to, či je humor prostredníctvom meme vnímaný pozitívne alebo negatívne.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*