Testovanie vplyvu troch rôznych reklamných bannerov

Čo sme skúmali?

Viditeľnosť a zapamätateľnosť 3 rôznych typov reklamných bannerov: (1) statický banner, (2) dynamický banner generovaný na základe obsahu sociálnych sietí, (3) dynamický banner ktorého ústredným prvkom je produkt.

Aká bola vzorka?

18 respondentov vo veku od 20 do 25 rokov.

Ako prebiehal výskum?

Respondenti boli rozdelení do troch homogénnych skupín v závislosti od pohlavia a veku, aby bolo zabránené redundancii výskumu. Každý banner videlo 10 ľudí, pričom každý účastník videl 2 bannery. Realizácia výskumu bola dimenzovaná tak, aby sa predišlo skresleniu výsledkov.

Čo sme zistili?

Dynamický banner ktorého ústredným prvkom je produkt dokázal vyvolať u skúmaných osôb pozitívnu emocionálnu reakciu.

Pri testovaní statického banneru a dynamického banneru generovaného na základe obsahu sociálnych sietí nebolo možné identifikovať spontánne implicitné emočné reakcie. Participanti neprežívalo žiadne významné emócie a stopy po znechutení a hnevu možno spojiť s fenoménom „bolesti pri rozmýšľaní“ ktorý sa prejavuje pri úlohách zapájajúcich vedomie do celkového procesu.

Testovanie prebiehalo na základe zadania od spoločnosti Etarget.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*