O nás

O nás

výskumné centrum Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

MethodLab vznikol ako výskumné centrum Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave s cieľom prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti na Katedre marketingovej komunikácie. Špecializuje sa na výskum v oblasti marketingovej komunikácie, spotrebiteľského správania a neuromarketingu.

Neurolab 3

Na stránkach výskumného centra nájdete aktuálne štúdie a analýzy, súčasné, ale aj ukončené výskumné projekty, publikované vedecké príspevky, vydané monografie a vyskoškolské učebnice.

11

projektov

21

štúdií

11

publikácií

oblasti vedecko-výskumného zamerania

marketingová komunikácia

spotrebiteľské správanie

Neuromarketing

methodlab výskumný tím