Význam hudby v propagačných videách agentúry Slovakia Travel

Čo sme skúmali?

Možnosť zakomponovania hudby symbolizujúcej lokálne hodnoty pri propagácii Slovenska ako destinácie cestovného ruchu do marketingových aktivít agentúry Slovakia Travel.

Ako testovanie prebiehalo?

Vytvorili sa viaceré verzie reklamných videí, pričom zvukový podmaz originálnych videí sme nahradili slovenskými piesňami, napríklad piesňou rodný môj kraj od Gejzu Dusíka. Následne sa tieto upravené videá porovnávali s originálnymi.

Aká bola vzorka?

60 respondentov

Čo sme zistili?

Aj keď respondenti deklarovali, že sa im viac páčili videá s originálnym podmazom, na nevedomej úrovni došlo k vyššej aktivácii a pozitívnejším reakciám pri upravených videách.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*