Vnímanie TV spotu COOP Jednota mužmi a ženami

Čo sme skúmali?

Rozdiely v celkovom vnímaní televízneho spotu medzi ženami a mužmi a spoločné či odlišné preferencie.

Ako testovanie prebiehalo?

Participanti mali za úlohu pozrieť si známy TV spot COOP Jednota. Pri zisťovaní sme využili analýzu emócií, analýzu nabudenia a sledovanie dráh zraku. Následne sme realizovali písomné dopytovanie zamerané na preferencie participantov.

Čo sme zistili?

Analýza emócií ukázala, že u žien vyvolala táto reklama celkovo viac emócií v porovnaní s mužmi, najmä v úvodných scénach spotu. Rozdiely v správaní sa prejavili aj vo vývoji emocionality.

Ženy celkovo zaujal príbeh, na ktorý reagovali pozitívne. U mužov spot celkovo nevyvolával emocionálnu odozvu. Muži reagovali viac na solitérne akčné a humoristické momenty, zatiaľ čo ženy prejavovali väčší záujem o emocionálne apely a dejové prvky.

Tieto výsledky sú v súlade s teóriou, že ženy majú tendenciu spracovávať informácie komplexnejším a integrovanejším spôsobom a sú vnímavejšie na emocionálne aspekty.

Analýza dráh zraku naznačila, že ženské publikum si priebežne všímalo iba niektoré značky v záverečnej scéne, zatiaľ čo muži sa zameriavali na všetky zobrazené logá, respektíve sa o to snažili.

Obrázok 1 Záznam z očnej kamery – vnímanie TV spotu muži

Obrázok 2 Záznam z očnej kamery – vnímanie TV spotu ženy

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*