Codes Of Ethics as a Marketing Communication Tool: The Impact of Codes of Ethics On The Behaviour And Appearance of Employees

Anotácia

Etické kódexy majú zásadný význam pri komunikácii a budovaní hodnôt organizácií a ich zamestnancov. Táto výskumná štúdia sa zameriava na skúmanie rôznych aspektov etického správania a vplyvu etických obmedzení na výkonnosť zamestnancov v organizáciách. V kontexte rastúceho významu podnikateľskej etiky a riadenia ľudských zdrojov štúdia štatisticky identifikuje rozdiely medzi organizáciami na základe ich etických charakteristík a stratégií.

Zistilo sa, že integrácia etiky do podnikovej stratégie má vplyv na prípustné správanie a vystupovanie zamestnancov, pričom etické škandály v minulosti viedli k prísnejším opatreniam. Okrem toho dĺžka a aktualizácia etického kódexu ovplyvňujú kontrolu niektorých aspektov správania zamestnancov. Tieto výsledky zdôrazňujú význam etických kódexov ako nástrojov komunikácie, ako aj riadenia etiky a správania zamestnancov. Zdôrazňujú tiež úlohu nadnárodných korporácií pri šírení týchto postupov a ich vplyv na menšie subjekty na trhu, ako aj význam riadenia obmedzení na pracovisku.

Záverom táto štúdia prispieva k hlbšiemu pochopeniu etických postupov a ich významu v organizáciách.

Základné informácie
  • Názov Codes Of Ethics as a Marketing Communication Tool: The Impact of Codes of Ethics On The Behaviour And Appearance of Employees
  • Autor Jana Kozáková, Radovan Savov, Tamás Darázs
  • Vydavateľ Communication Today, vol. 15, no. 1, 2024, pp. 64-77, ISSN 1338-130X
  • Rok vydania 2024
  • Kategória vedecké štúdie