Visual Communication Of Festive Shop Window Displays With Customers

Anotácia

Objektom skúmania autorov boli sviatočné vianočné výklady maloobchodných kamenných predajní. Hlavným cieľom skúmania bolo identifikovať hlavné farby, symboly a nápisy vianočných sviatočných výkladov maloobchodných kamenných predajní naprieč rôznymi sortimentnými kategóriami a krajinami sveta. Skúmaniu sme podrobili spolu 229 sviatočných vianočných výkladov maloobchodných kamenných predajní, zo 14 krajín sveta, v 11 sortimentných kategóriách, pripravených pre vianočnú sezónu v rokoch 2020, 2021 a 2022. Téma Vianoc rezonuje vo výkladoch maloobchodov od začiatku novembra, až do 24. decembra. Po tomto termíne už dominuje výkladom téma výpredajov. Hlavnou metódou skúmania bola obsahová analýza, slúžiaca k analýze dokumentov s cieľom zistiť frekvenciu výskytu vopred daných kategórií. V súlade s formulovanými cieľmi, identifikovanými metódami skúmania a pracovným postupom sme sformulovali predpoklady. Vzhľadom na to, že pri interpretácii Vianoc vychádzame z ich kresťanského základu, nie je prekvapujúce, že identifikované hlavné univerzálne farby a symboly výkladov, majú korene v kresťanstve, zatiaľ čo ostatné, doplnkové (napr. Santa Claus so záprahom sobov, zasnežená krajina, či perníková chalúpka) a nápisy, sú výsledkom zmien v popkultúre v priebehu času.

Základné informácie
  • Názov Visual Communication Of Festive Shop Window Displays With Customers
  • Autor Daniela Kollárová, Eva Habiňáková, Andrea Tománková, Andrii Kushnarevych
  • Vydavateľ European Journal of Media, Art and Photography, vol. 12, no. 1, 2024, pp. 104-111.
  • Rok vydania 2024
  • Kategória vedecké štúdie