Mediálny imidž slovenskej prezidentky a ukrajinského prezidenta: nominálne opozície JA/MY v politických prejavoch

Anotácia

Príspevok sa zameriava na analýzu správania a štruktúru mediálnych politických prejavov publikovaných v médiách. Výsledky výskumu poukazujú na fakt, že pohlavie hlavy štátu, personálna charizma, sociálny a profesionálne zručnosti a kompetencie prispievajú k ich politickému imidžu v médiách. Z pohľadu lingvistiky, sa táto synergia prejavuje v nominálnych opozíciách s využitím JA / MY. Ich používanie ilustruje ich vodcovstvo, zručnosti a spolupatričnosť ako základné znaky príslušnosti k národu.

Základné informácie
  • Názov Mediálny imidž slovenskej prezidentky a ukrajinského prezidenta: nominálne opozície JA/MY v politických prejavoch
  • Autor Halyna Stashko, Oleksandra Prykhodchenko, Norbert Vrabec, Ľudmila Čábyová
  • Vydavateľ LEGE ARTIS: Language yesterday, today, tomorrow (roč. V., č. 1, 2020)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie