Médiá v čase pandémie

Anotácia

Príspevok sa zaoberá významom a úlohou médií, ich vplyvu na publikum a otázke dôveryhodnosti informácií. Pozornosť venuje predovšetkým globálnym pandémiám, ktoré postihli svet v uplynulých rokoch, vrátane súčasnej pandémie COVID-19. Autori analyzujú počet mediálnych výstupov a porovnávajú ich podľa jednotlivých mediatypov a pandémií. Osobitú pozornosť venujú otázke dôveryhodnosti médií a fenoménu fake news. Porovnávajú výsledky globálnych štúdií s výsledkami vlastného empirického zisťovania zameraného na hoaxy, overovanie informácií a dôveryhodnosť médií. Súčasne ponúkajú prehľad o zmene mediálneho správania vplyvom pandémie a poukazujú na nevyhnutnosť zachovania dôvery v tradičné médiá a elimináciu šírenia falošných správ.

Základné informácie
  • Názov Médiá v čase pandémie
  • Autor Peter Krajčovič, Marianna Urmínová
  • Vydavateľ Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference (2020; 290-299)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie