Vplyv marketingovej komunikácie na spotrebiteľské preferencie a nákupné rozhodovanie

Anotácia

Veľmi veľa aktuálnych štúdií sa venuje vzájomnej interakcii marketingovej komunikácie a nákupného správania. Marketingová komunikácia ovplyvňuje, formuje a mení správanie spotrebiteľa. A naopak, zmena spotrebiteľského správania núti spoločnosti upravovať svoju marketingovú komunikáciu implementáciou nových foriem a nástrojov na získanie dôvery zákazníkov a ovplyvnenie nákupu. Na budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi sa uplatňuje marketingová komunikácia ako nástroj ovplyvňovania spotrebiteľského správania. Príspevok sa zaoberá dopadom marketingovej komunikácie na spotrebiteľské preferencie a nákupné rozhodnutia vo vybraných cieľových skupinách. Autorky poukázali na špecifiká nástrojov marketingovej komunikácie, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie. Dospeli k záveru, že digitálna komunikácia má čoraz väčší vplyv na spotrebiteľský spôsob konania.

Základné informácie
  • Názov Vplyv marketingovej komunikácie na spotrebiteľské preferencie a nákupné rozhodovanie
  • Autor Alena Kusá, Ľudmila Čábyová, Anna Zaušková
  • Vydavateľ Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research (roč. 10, č. 1, 2020; 150-155)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie