Vizuálna identita univerzít – logo ako symbol univerzity

Anotácia

Príspevok sa zameriava na vizuálnu identitu vzdelávacích inštitúcií. Autorky poukazujú na význam vizuálnej komunikácie najmä pri efektívnej komunikácii vzdelávacích subjektov. Vizuálna komunikácia je považovaná ako jedna zo základných zložiek identity školy, ktorá je založená najmä na jej filozofii. Autorky realizovali výskum medzi verejnými vysokými školami na Slovensku, v ktorom porovnávali loga vybraných univerzít. Na základe analýzy a štúdia dizajn manuálov jednotlivých vzdelávacích inštitúcií klasifikovali logá slovenských univerzít do troch základných skupín. V závere príspevku autorky poukazujú na základné chyby tvorby loga vzdelávacích inštitúcií.

Základné informácie
  • Názov Vizuálna identita univerzít – logo ako symbol univerzity
  • Autor Ľudmila Čábyová, Alena Kusá, Anna Zaušková
  • Vydavateľ European Journal of Media, Art and Photography, 2020, Vol. 8, No. 1, p. 96-106, ISSN 1339-4940.
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie