Vplyv marketingovej komunikácie na nákupné správanie generácie Z počas pandémie

Anotácia

COVID-19 a celková situácia spojená s pandémiou ovplyvnila život asi každého z nás. Ľudia začali pod vplyvom paniky vykupovať základné potraviny a rodiny si robili väčšie zásoby ako zvyčajne. Nikto spočiatku netušil, aký priebeh bude mať celosvetová vírusová pandémia a ako táto situácia ovplyvní náš každodenný život. Autorka príspevku prináša stručnú sumarizáciu toho, ako podniky zvládali pandemickú situáciu a ako prispôsobili svoju marketingovú komunikáciu nečakanému vzniknutému stavu. V prvom štvrťroku 2020 došlo k invazívnym zmenám a enormnému presunu z off-line do online komunikácie po celom svete. Keďže generácia „Z“ je vysoko aktívna v online prostredí, má pozitívny prístup k inováciám a technológiám a online nakupovanie im nerobí problém, autorka sa v článku venuje vplyvu marketingovej komunikácie podnikov na nákupné správanie generácie „Z“ počas pandémie. Táto generácia sa vyznačuje vysokým vzdelaním, kreatívnym myslením, využívaním nových technológií a nie je im ľahostajné dianie okolo seba. Keďže online prostredie im nie je cudzie, budeme zisťovať, či sa ich nákupné správanie v prostredí pandémie menilo, alebo ostalo bez väčších zmien.

Základné informácie
  • Názov Vplyv marketingovej komunikácie na nákupné správanie generácie Z počas pandémie
  • Autor Miriama Koliščáková
  • Vydavateľ Marketing Identity 2020 Covid-2.0,
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie