Dezinformácie a médiá v čase pandémie

Anotácia

Príspevok sa venuje dezinformáciám a ich šíreniu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Zameriava sa na výskyt dezinformácií a aktivity, ktoré smerujú k ich odhaľovaniu, ako aj eliminácii ich dopadov. Popisuje aktivity Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej únie, ale aj sociálnych sietí v boji proti hoaxom. Autor príspevku prináša výsledky vlastného prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť, či sa respondenti stretli v súvislosti s koronavírusom s dezinformáciami, či takéto správy dokázali identifikovať a ako na nich pôsobili. V závere hodnotí potenciálny vplyv dezinformácií a prináša odporúčania, ako odlíšiť falošné správy od relevantných informácií.

Základné informácie
  • Názov Dezinformácie a médiá v čase pandémie
  • Autor Peter Krajčovič
  • Vydavateľ Megatrendy a médiá 2020: On the Edge (2020; 60-61)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie