Komunikácia ako súčasť identity udržateľných subjektov v móde

Anotácia

Udržateľnosť a zodpovedné podnikanie sa v súčasnej dobe stáva základným pilierom mnohých úspešných spoločností a firiem. Napriek zväčšujúcej sa osvete v oblasti environmentálnej problematiky neustále narážame na problém enormného rozsahu práve v textilnom a módnom priemysle. Je to hlavne v dôsledku nesprávne nastavenej marketingovej komunikácie udržateľných subjektov či nízkej úrovni spotrebiteľského povedomia v oblasti udržateľnosti. Hlavným cieľom prieskumu je prostredníctvom názorov vybraných autorov a ich štúdií porovnať výsledky nášho vlastného prieskumu zameraného na Generácie Y a Z a zaoberajúceho sa marketingovou komunikáciou udržateľnej módy. V rámci vyššie uvedeného cieľa sa pokúsime navrhnúť všeobecné trendy v marketingovej komunikácii udržateľných subjektov. Na dosiahnutie tohto cieľa použijeme metódu deskripcie a komparácie názorov rôznych autorov, analýzu dotazníkového prieskumu na dopad marketingovej komunikácie udržateľných módnych subjektov na spotrebiteľov z generácií Y a Z a jej porovnanie s predchádzajúcimi prieskumami  v priebehu posledných troch rokov. Vďaka výsledkom prieskumu môžeme pozorovať, že nástroje, médiá alebo formy marketingovej komunikácie subjektov udržateľnej módy sa určite zmenili. Prieskum taktiež poskytuje odpovede na niektoré naše otázky týkajúce sa všeobecného záujmu spotrebiteľov o udržateľnosti v módnom priemysle, ceny ako rozhodujúceho faktora pri nákupe udržateľného tovaru a potreby náležitého vzdelávania v oblasti udržateľnej módy alebo všetkých zodpovedajúcich foriem marketingovej komunikácie udržateľných subjektov.

Základné informácie
  • Názov Komunikácia ako súčasť identity udržateľných subjektov v móde
  • Autor Alena Kusá, Marianna Urmínová
  • Vydavateľ Journal of Risk and Financial Management (roč. 13, č. 12, 2020; 305-320)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Základné informácie 2020
  • Kategória vedecké štúdie