Vplyv pandémie na správanie spotrebiteľa v oblasti udržateľnej módy

Anotácia

Po prepuknutí pandémie Covid-19 predstavuje rok 2020 významný svetový míľnik v mnohých oblastiach. Svet a spoločnosť si neustále pripomínajú rozsiahle straty, ktoré pandémia priniesla do našich životov. Napriek jej veľkému negatívnemu dopadu na spoločnosť však vnímame aj jej pozitívne stránky, najmä v oblasti životného prostredia a konzumu. Pandémia okrem iného zredukovala a zatvorila niekoľko kamenných obchodov a nákupných centier s módnym tovarom. Módny priemysel je druhým najviac znečisťujúcim priemyslom na svete a Covid-19 kvôli svojmu rozsiahlemu vplyvu spomalil a zmiernil svoj negatívny vplyv na životné prostredie. Ako táto pandémia a situácia ovplyvnili nákupné správanie spotrebiteľov v móde? Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu článok poukazuje na zmeny spotrebiteľského správania v oblasti módy v dôsledku preventívnych opatrení brániacich šíreniu Covid-19 na Slovensku.

Základné informácie
  • Názov Vplyv pandémie na správanie spotrebiteľa v oblasti udržateľnej módy
  • Autor Alena Kusá, Marianna Urmínová
  • Vydavateľ Marketing identity COVID-2.0 (2020; 612-621)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie