Inovatívne prístupy v marketingovej komunikácii v udržateľnom módnom priemysle

Anotácia

Udržateľnosť a zodpovedné podnikanie sa v súčasnosti stávajú základom mnohých úspešných spoločností. Napriek rastúcemu povedomiu o otázkach životného prostredia sa v textilnom a módnom priemysle neustále stretávame s obrovským množstvom problémov. Je nepopierateľné, že textilný a módny priemysel je jedným z najstarších a najväčších priemyselných odvetví na svete. Pri svojich procesoch spotrebúva veľké množstvo vody v porovnaní s akýmkoľvek iným priemyslom a do životného prostredia uvoľňuje obrovské množstvo toxických chemikálií. Považuje sa tiež za druhé najviac znečisťujúce odvetvie na svete. Teoretická štúdia sa skladá z niekoľkých častí. Prvá časť sa zameriava na procesy podnikania v oblasti udržateľnej módy vo svete a súčasným formám jej komunikácie so spotrebiteľmi a zameriava sa tiež na poukázanie potreby udržateľnosti v módnom priemysle v procesoch obehového hospodárstva. Druhá časť štúdie sa zameriava na sekundárny výskum v oblasti udržateľnej marketingovej komunikácie a na analýzu názorov viacerých súčasných autorov na problematiku udržateľnosti v módnom priemysle. Zameriava sa tiež na analýzu z niekoľkých prieskumov v oblasti udržateľnej módy marketingovej komunikácie a efektívnosti jej marketingových nástrojov. Udržateľná módna komunikácia by mala byť vo všeobecnosti správne načasovaná prostredníctvom niekoľkých vhodných komunikačných kanálov. Našu pozornosť zameriavame hlavne na sociálne médiá. Zameriavame sa na efektívnosť a účinnosť sociálnych sietí, ktoré majú výrazný vplyv na environmentálne správanie spotrebiteľov. Na základe doterajších poznatkov štúdia uzatvára s čitateľom niekoľko inovatívnych prístupov a spôsobov komunikácie zodpovedných podnikových procesov v oblasti udržateľnej módy. Inovačné prístupy a spôsoby komunikácie by mali byť súčasťou procesov vzdelávania o udržateľnosti a zodpovednom podnikaní módnych spoločností. Na základe predchádzajúcich názorov a výskumov štúdia poskytuje všeobecný koncept odporúčaní, ktoré je možné vzdelávacím spôsobom ustanoviť v rámci zodpovedných obchodných procesov mnohých spoločností pôsobiacich v módnom priemysle.

Základné informácie
  • Názov Inovatívne prístupy v marketingovej komunikácii v udržateľnom módnom priemysle
  • Autor Alena Kusá, Marianna Urmínová
  • Vydavateľ Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ( 2020; 834-841)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie