Knižní influenceri v prostredí Instagramu

Anotácia

Knižní influenceri majú v propagačných kampaniach podnikov svoje stabilné miesto. S obľubou ich využívajú domáce a zahraničné vydavateľstvá, kníhkupectvá či samotní autori. Svojmu publiku sprostredkovávajú knižné novinky, recenzie, názory a iné informácie podľa dohody medzi oboma stranami. Obsah tvoria a publikujú buď vo vlastnom onlinovom priestore alebo využívajú sociálne siete. V príspevku si priblížime činnosť a štatistiky vybraných knižných influencerov pôsobiacich na Instagrame. Teoreticky spracujeme pojmy ako influencer marketing a predovšetkým Instagram. Zameriame sa na jeho výhody, ktoré ponúka ako nástroj marketingovej komunikácie. Kvalitatívne spracujeme interné štatistiky knižných influencerov pôsobiacich na Instagrame, analyzujeme ich a na základe zistených nedostatkov vypracujeme odporúčania využiteľné v praxi.

Základné informácie
  • Názov Knižní influenceri v prostredí Instagramu
  • Autor Jana Paveleková
  • Vydavateľ QUO VADIS MARKETING 2020 (2020; 128-133)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie