Environmentálna marketingová komunikácia maloobchodných spoločností v online a offline prostredí vnímaná konkrétnymi generačnými segmentmi

Anotácia

Sociálna zodpovednosť v oblasti životného prostredia hrá kľúčovú úlohu na modernom maloobchodnom trhu. Správne nastavená environmentálna marketingová komunikácia môže ovplyvniť správanie spotrebiteľa a pomôcť zvýšiť povedomie zákazníkov o životnom prostredí. Výber nástrojov marketingovej komunikácie väčšinou závisí od cieľovej skupiny spotrebiteľov. Medzi spotrebiteľov maloobchodu patria študenti, mladí, staršie vekové skupiny, rodiny alebo matky s deťmi i starší ľudia. Všeobecne môžeme predpokladať, že spotrebiteľov môžeme nájsť vo všetkých vekových skupinách – generáciách X, Y alebo Z. Napriek tomu, že žijeme v  dobe internetu a onlinu, maloobchodné podniky využívajú stále offline marketingovú komunikáciu, hlavne v dôsledku prítomnosti a oslovenia spotrebiteľov z generácií X a Y. Príspevok sa zaoberá oblasťou environmentálneho správania spotrebiteľa a novými trendmi v správaní spotrebiteľa a zároveň popisuje zelený prístup každej generácie a ich vplyv na ekologické správanie spotrebiteľa. Na základe výsledkov prieskumu definujeme záujem spotrebiteľov o životné prostredie, spoločenskú zodpovednosť firiem a environmentálne aktivity maloobchodných spoločností a čo viac, zistíme, ktorý marketingový nástroj je z hľadiska vplyvu ten najvplyvnejší na environmentálne správanie spotrebiteľov.

Základné informácie
  • Názov Environmentálna marketingová komunikácia maloobchodných spoločností v online a offline prostredí vnímaná konkrétnymi generačnými segmentmi
  • Autor Alena Kusá, Marianna Urmínová
  • Vydavateľ MARKETING IDENTITY Offline Is the New Online (2019; 616)
  • Rok vydania 2019
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie