Digitálna gramotnosť a čítanosť elektronických kníh na Slovensku

Anotácia

Digitálna gramotnosť a úroveň digitálnych zručností predstavujú významný determinant v informačnej a znalostnej spoločnosti. Rozvojom a dostupnosťou internetového pripojenia kontinuálne rastie rozsah jeho používania aj mimo pracovného prostredia. Zvyšuje sa aj vekový priemer užívateľov internetu a rôznych zariadení, ako počítač, tablet alebo smartfón. Úroveň digitálnej gramotnosti v jednotlivých krajinách postupne narastá, čo prináša ďalšie možnosti spojené s využitím týchto médií. Jednou z nich je otázka vplyvu digitálnych zručností na čítanie elektronických kníh. Príspevok analyzuje úroveň digitálnych zručností na Slovensku a rozsah využívania jednotlivých zariadení. Autori skúmajú aké zariadenia majú slovenskí užívatelia k dispozícii na používanie, ako často a na aký účel ich využívajú. Skúmajú tiež aké zariadenia preferujú užívatelia na jednotlivé činnosti. Osobitnú pozornosť venujú čítanosti elektronických kníh a prinášajú výsledky vlastného výskumu zameraného na vnímanie čítania elektronických kníh. Prostredníctvom štatistických metód zisťujú štatistickú závislosť medzi pohlavím respondnetov a čítanosťou klasických kníh a čítanosťou klasických a elektronických kníh.

Základné informácie
  • Názov Digitálna gramotnosť a čítanosť elektronických kníh na Slovensku
  • Autor Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič, Jana Paveleková
  • Vydavateľ International Journal of Media and Information Literacy (roč. 5, č. 1, 2020; 3-14)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie