Sociálne médiá ako príležitosť pre rozvoj s-commerce v čase pandémie koronavírusu COVDI-19

Anotácia

Nevyhnutnosť obmedzenia fyzického kontaktu v záujme predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi má za následok sociálny dištanc a izoláciu, ktoré môžu byť pre mnohých psychicky veľmi náročné. Významnú úlohu preto zohrávajú sociálne médiá, ktoré internetovým používateľom umožňujú kedykoľvek slobodne vyjadriť svoj názor a informácie sprístupniť bezodkladne širokej verejnosti. Práve virtuálne prostredie sa javí byť pritom vhodnou alternatívou k zabezpečeniu dostatočnej úrovne interakcie medzi zainteresovanými subjektmi. V aplikačnej praxi sa to prejavuje napríklad aj pri snahe kupujúceho bližšie sa oboznámiť s vlastnosťami ponúkaného produktu na trhu vychádzajúc zo skúseností iných zákazníkov publikovaných na internete. Keďže sa pod vplyvom prijímaných opatrení v dôsledku šíriacej sa pandémie nového koronavírusu vo väčšine prípadov výrazne predĺžila doba strávená obyvateľstvom vo svojich domovoch, táto skutočnosť má priamy dopad na množstvo času, kedy sú všetci on-line a aktívne sledujú rôzne sociálne médiá. Súčasne tiež možno predpokladať rozvíjanie nastupujúceho trendu známeho ako s-commerce v rámci elektronického obchodovania. Vo vedeckom príspevku sa autor venuje vymedzeniu východísk pre ďalší progresívny rast sociálnych médií predovšetkým v súvislosti s plánovaním realizácie nákupného zámeru.

Základné informácie
  • Názov Sociálne médiá ako príležitosť pre rozvoj s-commerce v čase pandémie koronavírusu COVDI-19
  • Autor Adam Madleňák
  • Vydavateľ Odkaz na stiahnutie
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu https://fmk.sk/download/Marketing-Identity-2020-eng.pdf
  • Kategória vedecké štúdie