The Impact of Brand-voice Integration and Artificial Intelligence on Social Media Marketing

Anotácia

Firemná identita zohráva dôležitú úlohu pri úspechu a konkurencieschopnosti podnikov v dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí. Zahŕňa identitu značky, organizačnú kultúru, hodnoty a reputáciu a je kľúčom k budovaniu vzťahov so zainteresovanými stranami. Etická firemná identita, najmä vnímanie podniku ako etického a spoločensky zodpovedného, pozitívne ovplyvňuje správanie a angažovanosť zamestnancov.

Umelá inteligencia (AI) spôsobila revolúciu v riadení podnikov a ponúka inovatívne riešenia na zlepšenie rozhodovania, efektívnosti a transparentnosti. Začlenenie AI do podnikového riadenia môže zlepšiť riadenie rizík, dodržiavanie predpisov a zodpovednosť.

V digitálnom veku sú sociálne médiá kľúčové pri budovaní a udržiavaní hlasu značky podnikov. S nástupom AI sa objavili nové nástroje, ako napríklad Chat GPT, ktoré zjednodušujú a urýchľujú tvorbu obsahu vrátane príspevkov v sociálnych médiách. Dosiahnutie uspokojivých výsledkov v oblasti hlasu značky pomocou AI si však vyžaduje dôkladnú analýzu a rozsiahle, reprezentatívne údaje, ktoré putujú do podnetu. Hoci je obsah generovaný umelou inteligenciou rýchly, mali by ho preveriť skúsení odborníci, aby sa zabezpečil jeho súlad s hodnotami a imidžom značky. Napriek tomu, že Chat GPT sľubuje generovanie obsahu a brand-voice, jeho úspešné používanie si vyžaduje spoluprácu so skúsenými odborníkmi a premyslené zváženie jeho použitia pri budovaní a udržiavaní autentického a efektívneho brand-voice.

Základné informácie
  • Názov The Impact of Brand-voice Integration and Artificial Intelligence on Social Media Marketing
  • Autor Peter Murár, Michal Kubovics, Vladimíra Jurišová
  • Vydavateľ Communication Today, vol. 15, no. 1, 2024, pp. 50-63, ISSN 1338-130X.
  • Rok vydania 2024
  • Kategória vedecké štúdie