Marketing I

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Marketing I. je vytvorená pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Cieľom učebnice je oboznámiť čitateľa s jednotlivými témami a poskytnúť praktické príklady na lepšie pochopenie. Na publikáciu plynule nadväzuje vysokoškolská učebnica Marketing II. od autoriek Ľudmila Čábyová, Viktória Hudáková a Jana Paveleková. Študentom tohto študijného programu však môže pomôcť aj pri príprave na štátne skúšky v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia.
Základné informácie
  • Názov Marketing I
  • Autor Daniela Kollárová, Miriama Koliščáková
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Rok vydania 2023
  • Kategória vysokoškolská učebnica