Marketing digitálnych hier

Anotácia

 

Vysokoškolská učebnica Marketing digitálnych hier sa venuje problematike marketingu a jeho špecifikám v digitálnohernom sektore. Definuje herný marketing a jeho súčasti, ale ďalej sa venuje len marketingu digitálnoherného sektoru, ktorý možno zjednodušene nazvať marketingom digitálnych hier. Charakterizuje herný marketingový mix (5P), vytvorený autorom na základe dlhodobého skúmania tejto problematiky. Vymedzuje produktovú, cenovú, distribučnú, komunikačnú a participatívnu politiku marketingu digitálnych hier (okrajovo aj herných platforiem a spoločností). V rámci komunikačnej politiky bližšie charakterizuje vybrané komunikačné nástroje, ktoré ilustruje množstvom príkladov z praxe.

Základné informácie
  • Názov Marketing digitálnych hier
  • Autor Zdenko Mago
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Rok vydania 2022
  • Kategória vysokoškolská učebnica