Medzinárodné podnikanie a medzinárodný marketing

Anotácia

Publikácia Medzinárodné podnikanie a medzinárodný marketing na teoretickej interdisciplinárnej úrovni identifikuje základné kategórie a okruhy spoločenských, ekonomických či právnych vzťahov a situácií v prostredí slovenských i zahraničných hospodárskych trhov, ktorých skúmanie je nevyhnutné pre rozhodovanie podnikateľského subjektu pri vstupe na zahraničný trh. Publikácia sa od ostatných v odbore odlišuje praktickým rozmerom skúmanej problematiky, ktorú reprezentujú poznatky autora plynúce z jeho vlastnej výskumnej činnosti i zo spolupráce so zástupcami zahraničných korporátnych spoločností. 

 

Vysokoškolská učebnica je primárne určená pre študentov študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá so špecializáciou marketingová a masmediálna komunikácia, prípadne mediálne a informačné kompetencie a podporne aj pre študentov druhého stupňa právneho a ekonomického charakteru pre osvojenie si praktických súvislostí spojených s medzinárodným podnikaním. Je však cenným zdrojom informácií aj pre manažérov spoločností či iných vedeckovýskumných pracovníkov z oblastí medzinárodného podnikania a medzinárodného marketingu.

Základné informácie
  • Názov Medzinárodné podnikanie a medzinárodný marketing
  • Autor Adam Madleňák
  • Vydavateľ Wolters Kluwer
  • Rok vydania 2023
  • Kategória vysokoškolská učebnica