Marketingový manažment – vybrané kapitoly

Anotácia

Vysokoškolská učebnica predstavuje komplexný a systematický prehľad o dôležitých oblastiach, ktoré tvoria súčasť marketingového manažmentu, konkrétne subsumuje poznatky z kreativity, predaja a internetového nakupovania. Ich cieľom je poskytnúť študentom nielen teoretické poznatky, ale aj praktické nástroje, ktoré podporia ich rozhľad. Tieto kapitoly majú za úlohu ponúknuť komplexný súbor znalostí, ktoré pomôžu lepšie pochopiť a využívať tieto kľúčové oblasti nielen počas ich štúdia, ale aj v budúcej profesionálnej praxi v rôznych odvetviach manažmentu, marketingu, kreativity predaja alebo elektronického obchodu. Týmto spôsobom prispievajú nadobudnuté poznatky k posilneniu ich kompetencií a kvalifikácií v týchto oblastiach a pripravujú ich na úspešný štart v rámci vedeckého a profesionálneho prostredia.

Základné informácie
  • Názov Marketingový manažment – vybrané kapitoly
  • Autor Renáta Miklenčičová
  • Vydavateľ FMK UCM
  • Rok vydania 2023
  • Kategória vysokoškolská učebnica