Kybernetické šikanovanie a mediálna gramotnosť

Anotácia

Elektronická komunikácia je v menšej miere ovplyvňovaná sociálnym statusom účastníka ako osobná priama komunikácia uskutočnená vo fyzickom svete. Najmä kvôli zdanlivej anonymite aktérov komunikačného procesu pri formulácii jednotlivých vyjadrení voči iným osobám môžeme pozorovať istú variabilitu týkajúcu sa poskytnutej reakcie na prichádzajúce podnety. Diskutujúci neraz strácajú ostych, ktorý by mali za normálnych okolností v bezprostrednom osobnom kontakte. Cítia sa byť odvážnejší, priebojnejší, ušetrení akejkoľvek stigmatizácie, ktorá vo výraznej miere ovplyvňuje formu a tón komunikácie v off-line prostredí. Vysokoškolská učebnica sa zaoberá jedným z rizík, ktoré ohrozujú internetových používateľov v rámci on-line diskusie, a tým je kybernetické šikanovanie. Kyberšikanovanie predstavuje nástroj, ktorým býva vyjadrená agresia a mocenská hierarchia v digitálnom priestore. Cieľom publikácie je prispieť k pochopeniu tohto spoločenského fenoménu a poukázať na potrebu istej úrovne mediálnej gramotnosti verejnosti spojenú s kritickým myslením pri práci s digitálnymi informáciami.

Základné informácie
  • Názov Kybernetické šikanovanie a mediálna gramotnosť
  • Autor Vladimíra Hladíková, Adam Madleňák
  • Vydavateľ Nakladatelství Leges
  • Rok vydania 2023
  • Kategória vysokoškolská učebnica