Interná komunikácia. Rozvíjanie mediálnych a komunikačných

Anotácia

sa zaoberá špecifickou témou marketingovej komunikácie občianskych združení s osobitným charakterom, ktoré sú zakladané za účelom plnenia verejného záujmu. Snaží sa o zaplnenie medzery, ktorá existuje v oblasti teórie marketingovej komunikácie a inovátorský prístup, kde je vedecký výklad dotváraný uvádzaním mnohých praktických príkladov so zámerom prehĺbenia a rozvíjania komunikačných kompetencií a motivácie zainteresovaných pri prezentácii stanovených cieľov.

Základné informácie
  • Názov Interná komunikácia. Rozvíjanie mediálnych a komunikačných kompetencií v prostredí občianskych združení s osobitným charakterom.
  • Autor Adam Madleňák, Marek Švec
  • Vydavateľ Wolters Kluwer
  • Rok vydania 2021
  • Kategória vysokoškolská učebnica