Marketingová komunikácia nemocníc

Anotácia

Monografia sa venuje problematike marketingovej komunikácie v zdravotníctve so zameraním na univerzitné a fakultné nemocnice na Slovensku. Publikácia analyzuje teoretické východiská, ako aj súčasný stav danej problematiky, pričom sa zameriava na aktuálne využívanie marketingových komunikačných prostriedkov najväčšími nemocnicami na Slovensku.

Základné informácie
  • Názov Marketingová komunikácia nemocníc
  • Autor Matej Martovič
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2021
  • Kategória monografia