Groundswell: The Cornerstone of Interactive Communication nn Social Media

Anotácia

Sociálne médiá otvárajú priestor pre vznik sociologického a psychologického fenoménu súčasného storočia, ktorý autorky vedeckej monografie označujú termínom „spodná vlna“. Monografia sa zameriava na ústrednú tému spodnej vlny ako súčasť digitálnej marketingovej komunikácie, pričom sú v nej uvedené hlavné vymedzenia spodnej vlny, ako aj unikátna typológia spodnej vlny. Fenoménom súčasnej komunikácie v online prostredí sa stala diskusia medzi používateľmi internetu, najmä v prostredí sociálnych médií. Tento jav sa vyskytuje najmä v skupinách (komunitách) na sociálnych médiách, kde sa dobrovoľne zoskupujú viaceré osoby komunikujúce pomocou technologických zariadení, kde je podmienkou internetové pripojenie, so zámerom diskutovať o určitom probléme alebo len vyjadriť svoj názor. Publikácia sa zameriava na vysvetlenie základnej problematiky súčasného trendu spodnej vlny, ktorá podľa autoriek vytvára predpoklad pre interaktívnu komunikáciu medzi podnikateľskými subjektami a publikom, nielen v prostredí sociálnych médií. Monografia je určená pre podnikateľské subjekty rôzneho odvetvia, ktoré pozorujú vplyv spodnej vlny na svoje podnikateľské aktivity. Autorky odporúčajú monografiu aj subjektom, ktoré sa so spodnou vlnou ešte nestretli, a preto je pre naplnenie ich podnikateľských cieľov a dosahovanie konkurencieschopnosti vhodné porozumenie publikám online komunít. Publikácia je tiež určená pre vedeckovýskumných pracovníkov a študentov, ktorí sa v rámci svojej pracovnej alebo vedeckej činnosti zameriavajú na skúmanie komunikácie medzi neoficiálnymi a oficiálnymi inštitúciami v onlinovom prostredí.

Základné informácie
  • Názov Groundswell: The Cornerstone of Interactive Communication nn Social Media
  • Autor Anna Zaušková, Simona Ščepková
  • Vydavateľ Wolters Kluwer
  • Rok vydania 2023
  • Kategória monografia