The Role of SoLoMo Marketing and Media in the Communication of Eco Innovations

Anotácia

Monografia prináša podrobný prehľad o možnostiach využitia marketingu a médií pri komunikácii ekoinovácií, ekoproduktov a zdravého životného štýlu. Autori publikujú výsledky štvorročného skúmania. Monografia obsahuje prehľad aktuálnych názorov a poznatkov na túto oblasť, výsledky analýz zameraných na možnosti využitia marketingu a marketingovej komunikácie pri propagácií ekoinovácií, ako aj výsledky vlastného empirického skúmania zameraného na využívanie nástrojov marketingovej komunikácie ekoinovácií v podnikateľských subjektoch, vnímaní takejto komunikácie spotrebiteľmi, ako aj využití médií pri prezentácií ekoproduktov.

Základné informácie
  • Názov The Role of SoLoMo Marketing and Media in the Communication of Eco Innovations
  • Autor Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič
  • Vydavateľ Wolters Kluwer Hungary Kft.
  • Rok vydania 2020
  • Kategória monografia