Praktikum reklamnej tvorby

Anotácia

Vysokoškolské skriptá približujú proces tvorby reklamných komunikátov od úplného začiatku (klientskeho briefu) až po vydodanie výstupu do tlače (produkcie). Obsah je členený na 3 hlavné kapitoly. Prvá sa venuje reklamným agentúram, ich rozdeleniu, štruktúre, pracovným pozíciam a najdôležitejším združeniam, ktoré pôsobia na slovenskom reklamnom trhu. Druhá kapitola popisuje agentúrny proces od spustenia projektu, cez plánovanie jednotlivých úloh pre rôzne oddelenia v agentúre, tvorbu kreatívy, plánovanie médií a výroby až po fakturáciu projektu. Posledná časť je zameraná prakticky a venuje sa kreativite v reklame, dôležitosti kreatívnej rešerše a hľadania insightov, ako aj vytváraniu efektívnych moodboardov.

Základné informácie
  • Názov Praktikum reklamnej tvorby
  • Autor Martin Klementis
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2020
  • Kategória vysokoškolská učebnica