Marketing v zdravotníctve

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Marketing v zdravotníctve sa venuje podstate marketingu a marketingovej komunikácie v zdravotníckych zariadeniach. Učebnica sa venuje základným teoretickým východiskám z oblasti marketingu a marketingovej komunikácie, pričom poukazuje na špecifiká tohto odvetvia, ktoré sa v určitých technikách komunikácie líši od komerčnej komunikácie.

Základné informácie
  • Názov Marketing v zdravotníctve
  • Autor Matej Martovič
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2020
  • Kategória vysokoškolská učebnica