Marketingová komunikácia v kontexte analytických nástrojov na spracovanie údajov

Anotácia

Údaje v súčasnom digitalizovanom svete sú základným stavebným prvkom každého podniku či podnikania. Nie je možné pracovať a podnikať bez údajov, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v turbulentnom podnikateľskom prostredí a predstavujú pre nás dôležitý zdroj informácií, ktoré ak vieme využiť vo svoj prospech, môžu byť cenným artiklom, ktorý má veľkú hodnotu. Problém, ktorý má väčšina z nás pri pohľade na údaje, je ten, že je náročné vidieť informácie, ktoré sú vo vnútri skryté. Marketéri pracujú s veľkým množstvom údajov, ktoré im prinášajú potrebný základ pre ich rozhodovanie. Microsoft Excel je vhodným nástrojom nielen pre manažérov, marketérov, či ekonomických odborníkov. Učebnica prináša základné praktické príklady využitia programu Microsoft Excel v oblasti marketingu, všetky príklady sú prakticky využiteľné v praxi.

Základné informácie
  • Názov Marketingová komunikácia v kontexte analytických nástrojov na spracovanie údajov
  • Autor Zuzana Bezáková
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2020
  • Kategória vysokoškolská učebnica