Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie

Anotácia

Vysokoškolská učebnica sa zameriava na charakteristiku jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie a ich praktické využitie. Obsahuje množstvo príkladov, odporúčaní, návodov a rád. 

Obsah je rozdelený do 12 kapitol, z ktorých každá je venovaná vybranému nástroju marketingovej komunikácie. Autori pri spracovaní vychádzali zo súčasných poznatkov, ale aj vlastných skúseností a prípadových štúdií, v rámci ktorých sa snažili zohľadniť aktuálne trendy. Každá kapitola je doplnená sériou otázok, ktoré majú pomôcť študentom zistiť, či po prečítaní kapitoly jej obsahu porozumeli a zároveň, či sú schopní tvoriť vlastné návrhy na využitie jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie v praxi.

Publikácia je písaná moderným a interaktívnym spôsobom. Obsahuje praktické ukážky a prostredníctvom QR kódov je možné načítať ďalší obsah, ktorý pomôže lepšie pochopiť danú problematiku.

Základné informácie
  • Názov Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie
  • Autor Peter Krajčovič, Matej Martovič, Dáša Mendelová
  • Vydavateľ ACB
  • Základné informácie 2019
  • Kategória vysokoškolská učebnica