Mediálne plánovanie

Anotácia

Vysokoškolská učebnica rozširuje a dopĺňa základné poznatky z oblasti mediálneho plánovania a prináša podrobnejší pohľad na vzťah medzi médiami, reklamou a publikom, spôsoby výberu médií a zostavenia mediálneho plánu. Súčasťou je aj prehľad legislatívnych obmedzení a požiadaviek v súvislosti s vysielaním reklamy v médiách. Publikácia je určená predovšetkým pre študentov marketingovej komunikácie, ale aj pre absolventov, ktorí majú záujem venovať sa tejto oblasti podrobnejšie.

Učebnica je rozdelená do troch hlavných kapitol, z ktorých prvá sa venuje mediálnemu plánovaniu, druhá základnej charakteristike mediálnych agentúr a činnostiam, ktorým sa venujú. Posledná kapitola obsahuje vybrané prípadové štúdie s cieľom poukázať na široké spektrum činnosti mediálnych agentúr, ako ponúknuť inšpiráciu a príklady správneho výberu médií v rámci marketingovej komunikácie.

V závere prináša vysvetlenie základných mediálnych pojmov, s ktorými sa absolventi stretnú v procese mediálneho plánovania v podobe prehľadného slovníka.

Základné informácie
  • Názov Mediálne plánovanie
  • Autor Peter Krajčovič
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2017
  • Kategória vysokoškolská učebnica