Mediálny trh a možnosti jeho inovácií

Anotácia

Monografia sa zameriava na problematiku reklamného mediálneho trhu, inzercie a predaja reklamného priestoru v printových médiách. Jej spracovanie je výsledkom systematického trojročného výskumu reklamného mediálneho trhu a odráža aj praktické skúsenosti autorov z oblasti predaja reklamného priestoru a organizačnej práce vo vydavateľstve.

Je určená pre študentov masmediálnej a marketingovej komunikácie, ako aj pre pracovníkov mediálnych agentúr a predovšetkým vydavateľstiev periodickej tlače, ktorí majú záujem poznať spôsob fungovania reklamného mediálneho trhu, vzťahy medzi subjektmi pôsobiacimi na tomto trhu, ako aj získať prehľad o dôvodoch využívania printových médií na marketingovú komunikáciu a zistiť, ktoré faktory ovplyvňujú nákup reklamného priestoru v printových médiách.

Základné informácie
  • Názov Mediálny trh a možnosti jeho inovácií
  • Autor Peter Krajčovič, Ľudmila Čábyová
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2016
  • Stiahnuť publikáciu http://archiv.fmk.sk/6/62/431
  • Kategória monografia