Methods of Planning, Researching and Evaluating Websites

Anotácia

Monografia Metódy plánovania a vyhodnocovania webových stránok predstavuje súhrn najpoužívanejších metód používaných v budovania používateľskej skúsenosti (UX) naprieč celým životným cyklom webovej stránky. Každá z popisovaných metód je detailne vysvetlená, zasadená do určitého teoretického rámca a doplnená o ukážku praktickej aplikácie. Súčasťou publikácie je aj stručný exkurz do histórie používateľského výskumu. Publikácie je dobrým východiskovým bodom pre zorientovanie sa v problematike používateľského výskumu, UX a dátovo orientovaného prístupu k optimalizácii webu.

Je určená pre študentov masmediálnej a marketingovej komunikácie orientovaných na digitálne publikovanie, ako aj pre odbornú verejnosť z oblasti správy a tvorby webu.  

Základné informácie
  • Názov Methods of Planning, Researching and Evaluating Websites
  • Autor Peter Murár
  • Vydavateľ Wolters Kluwer Hungary Kft.
  • Rok vydania 2021
  • Kategória monografia