Retail Marketing Communication and the Consumer Behaviour of Selected Generations

Anotácia

Ťažiskom tejto vedeckej monografie je marketingová komunikácia a spotrebiteľské správanie vybraných generácií X, Y a Z z hľadiska veľkosti nákupov a typov maloobchodných predajní, ktoré využívajú. Hlavná časť sa zaoberá teoretickými aspektmi maloobchodu a marketingovou komunikáciou a spotrebiteľským správaním konkrétnych generácií v maloobchode. Hlavným výsledkom je identifikácia optimálneho umiestnenia maloobchodných jednotiek v kombinácii so zákazníckym servisom, ktorý má byť poskytovaný vybraným generáciám a trhového potenciálu nákupného gradientu z hľadiska vplyvov konkurencie. Monografia sa zameriava aj na aplikáciu výsledkov analýz pri načrtnutí potenciálu predikčných modelov generačných tendencií k realizácii nákupov vo vzťahu k marketingovej komunikácii maloobchodu a jej následnej stimulácii. Monografia vyšla vo vydavateľstve Peter Lang.

Základné informácie
  • Názov Retail Marketing Communication and the Consumer Behaviour of Selected Generations
  • Autor Alena Kusá, Tomáš Fašiang, Daniela Kollárová
  • Vydavateľ Peter Lang
  • Rok vydania 2022
  • Kategória monografia