Úvod do psychológie marketingovej komunikácie

Anotácia

Vysokoškolská učebnica je orientovaná na aplikáciu psychologickej teórie podľa jednotlivých psychologických smerov do praxe marketingovej komunikácie. Snaží sa zrozumiteľným spôsobom a bohatosťou príkladov vysvetliť psychologické pozadie fenoménov, ktoré pri tvorbe a hodnotení reklamy považujeme za samozrejmé. Prináša aj témy, ktoré nie sú bežné v podobne zameraných publikáciách, ako napríklad prieniky psychoanalýzy do súčasnej reklamy alebo evolučné pozadie spotreby.

Základné informácie
  • Názov Úvod do psychológie marketingovej komunikácie
  • Autor Magdaléna Balážiková
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2021
  • Kategória vysokoškolská učebnica