Public relations – teória a prax

Anotácia

Vysokoškolská učebnica prináša jednotný a ucelený pohľad na vybrané nástroje public relations a ich využitie v praxi. Každá kapitola obsahuje základné teoretické vymedzenie každého nástroja, ktoré dopĺňa séria praktických úloh, cvičení a otázok, vďaka čomu študenti dokážu lepšie pochopiť nielen ich význam, ale aj praktickú implementáciu. Jednotlivé kapitoly spracoval kolektív autorov, ktorý má bohaté skúsenosti nielen s vyučovaním týchto predmetov, ale vďaka dlhoročnému pôsobeniu v praxi aj množstvo skúseností.

Základné informácie
  • Názov Public relations - teória a prax
  • Autor Katarína Ďurková, Dáša Franic (eds.)
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2021
  • Kategória vysokoškolská učebnica