Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie

Anotácia

Publikácia prináša 42 hesiel z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie, ktoré reflektujú aktuálny vývoj a používanie v odbornej literatúre i praxi. Heslá sú zoradené v abecednom poradí s odkazom na príbuzné heslá alebo také, ktoré s daným heslom bezprostredne súvisia. Čitateľ si tak môže plynulo doplniť kontext a získať komplexnejšiu predstavu o danej oblasti.

Základné informácie
  • Názov Slovník vybraných pojmov z masmediálnej a marketingovej komunikácie
  • Autor Peter Krajčovič, Jana Radošinská, Ján Višňovský (eds.)
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2021
  • Kategória slovník/heslár