Media Relations – techniky, nástroje a tipy na budovanie vzťahov s médiami

Anotácia

Publikácia Media relations – techniky, nástroje a tipy na budovanie vzťahov s médiami je súhrnom teoretických poznatkov a praktických skúseností a slúži aj ako manuál v tejto oblasti. Publikácia nám ukáže, ako fungujú médiá a aká je v nich organizácia práce, čo sú hlavné princípy vzťahov s médiami a aké techniky v nich vieme uplatniť. Taktiež sa pozrieme, ako by mala spoločnosť pracovať so svojimi vlastnými médiami, čo sú výzvy digitálneho PR i ako sa stať dobrým hovorcom.

Základné informácie
  • Názov Media Relations - techniky, nástroje a tipy na budovanie vzťahov s médiami
  • Autor Jana Galera Matúšová a kol..
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Rok vydania 2022
  • Kategória vysokoškolská učebnica