Public Relations – teória a prax

Anotácia

Učebnica prináša študentom 11 kapitol, v ktorých sú rozpracované témy súvisiace s budovaním vzťahov s verejnosťou a najmä s jednotlivými technikami, ktoré PR využíva. Učebnica okrem teoretických poznatkov disponuje mnohými príkladmi, prípadovými štúdiami, odporúčaniami či tipmi a stáva sa tak vhodným sprievodcom pre každého, koho oblasť PR zaujíma, venuje sa jej prakticky alebo má podobné ambície v budúcnosti.

Základné informácie
  • Názov Public Relations - teória a prax
  • Autor Katarína Ďurková, Dáša Franic (eds)
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Rok vydania 2021
  • Kategória vysokoškolská učebnica