Marketing II

Anotácia

ň

Vysokoškolská učebnica Marketing II. od kolektívu autoriek Ľudmila Čábyová, Viktória Hudáková a Jana Paveleková je vytvorená pre študentov marketingovej komunikácie. Môže pomôcť študentom tohto študijného programu aj pri príprave na štátne skúšky v bakalárskom i magisterskom štúdiu. Autorky sa v nej venujú marketingovému mixu, marketingovým službám a cestovnému ruchu, marketingu v medzinárodnom prostredí, marketingu vzdelávacích inštitúcií, digitálnemu marketingu a sociálnym médiám. Marketing a marketingová komunikácia sú dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím, ktoré intenzívne a efektívne využíva nové digitálne a komunikačné technológie. Vysokoškolská učebnica je dobrou študijnou literatúrou pre študentov pri príprave na skúšky, ale aj pre absolventov, ktorí v nej nájdu riešenie praktických úloh vo svojom zamestnaní.

Základné informácie
  • Názov Marketing II
  • Autor Ľudmila Čábyová, Viktória Hudáková, Jana Paveleková
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Rok vydania 2021
  • Kategória vysokoškolská učebnica