Benchmarkingové porovnávanie marketingovej komunikácie univerzít na Slovensku

Anotácia

Vo svojom prípevku sa autori zameriavajú na využitie benchmarkingového porovnávania v podmienkach univerzít na Slovensku. Príspevok venuje osobitnú pozornosť teoretickým definíciám benchmarkingu a zameriava sa na problémy a slabiny stratégií marketingovej komunikácie aplikovaných na slovenských univerzitách. Hlavným cieľom príspevku je určiť najvýznamnejšie kritériá benchmarkingového porovnávania v oblasti marketingovej komunikácie implementované vybranými slovenskými univerzitami. Ako výsledok výskumu autori prezentujú a diskutujú o modeli návrhu vylepšenia využitia nástrojov komunikácie. Po vykonaní benchmarkingového porovnania aplikovaného na marketingovú komunikáciu na vybraných univerzitách na Slovensku, nám poskytujú poznatky zo štúdie o využívaní marketingovej komunikácie. Na základe výsledkov benchmarkingu navrhujú odporúčania na zlepšenie využívania marketingovej komunikácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania na slovenskom území.

Základné informácie
  • Názov Benchmarkingové porovnávanie marketingovej komunikácie univerzít na Slovensku
  • Autor Ľudmila Čábyová, Jakub Ptačin
  • Vydavateľ Communication Today (roč. 5, č. 1, 2014; 54-68.)
  • Rok vydania 2014
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie