Uplatnenie konceptu otvorenej inovácie v Slovenskej republike

Anotácia

Vedecký príspevok predstavuje čitateľovi nový prístup, ktorý má napomôcť podnikateľským subjektom k zvýšeniu vlastnej inovačnej výkonnosti v záujme dosiahnutia lepšej konkurencieschopnosti na hospodárskom trhu. Kooperácia podnikov prostredníctvom využitia modelu otvorenej inovácie na národnej, prípadne medzinárodnej úrovni poskytuje príležitosti pre posilnenie výskumných aktivít a technologického rozvoja v členských krajinách Európskej únie. Prezentovaný koncept otvorenej inovácie je najskôr popísaný na základe jeho teoreticko-vedeckých východísk s dôrazom na identifikáciu jednotlivých vnútorných faktorov vo vzťahu k dosiahnutiu predpokladaných cieľov. Následne je podrobený empirickému skúmaniu v podmienkach Slovenskej republiky na vzorke 760 respondentov, ktorí zastupujú rôzne právne formy obchodných spoločností. Výsledky výskumu reprezentuje verifikácia stanovených predpokladov so zámerom opísania aktuálnych tendencií pri realizácii inovačných aktivít v podnikoch. Súčasťou vedeckého príspevku je aj naznačenie budúceho smerovania výskumno-vývojovej činnosti podnikateľských subjektov vo väzbe na formovanie a rozvoj vedomostnej spoločnosti.

Základné informácie
  • Názov Uplatnenie konceptu otvorenej inovácie v Slovenskej republike
  • Autor Anna Zaušková, Adam Madleňák
  • Vydavateľ Economics Management Innovation: Scientific-Technical Journal of Moravian Business College Olomouc (2016; Vol. 8, Nr. 1, 26-41)
  • Rok vydania 2016
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie